06/08/2021

Прочитај обавезно

Многу често обичниот корисник се соочува со одредени проблеми поврзани со услугата од време на време. Мораме да напоменеме дека од време на време се случуваат прекини кои се поврзани со нас и тоа се прави се со цел да се одржат перформансите на серверите на највисоко можно ниво. Потоа сите добро знаеме дека услугата Iptv во многу држави илегална и к …