Услугата можете да ја платите едноставно и брзо и тоа преку интернет користејки го следниов линк

Плати преку Paypal тука

Откако ќе го отворите линкот кликнете на опцијата ( send ) и во следното поле внесете ја потребната сума која треба да ја платите. Во ниту еден слулај не наведувајте дека плаќате за Iptv услуга.