Започнете со преземање на апликацијата Smart IPTV од продавницата.( Се мисли на продавницата од самиот телевизор )

Напомена: Апликацијата ви нуди 7-дневен бесплатен пробен период за апликации. По истекот на апликацијата, можете да ја купите (еднократно) преку микротрансакција во апликацијата или да ја посетите веб страницата. При отворање на апликацијата ќе ја видите вашата ТВ MAC адреса – Напишете ја за да се подготвите за следниот чекор.

!!! предупредување !!! вашиот уред има две mac адреси, една за Wi -Fi конекција и една за кабелска врска. Отворете ја веб страницата за апликацијата IPTV на следнава адреса http://siptv.eu/mylist/. Внесете ја вашата ТВ MAC адреса и URL адресата M3U што ја добивте од вашиот препродавач/давател на IPTV, и притиснете “Испрати”. (користете m3u со опции).

По прикачувањето на листата, рестартирајте ја апликацијата Smart IPTV и каналите ќе бидат прикажани. За да ја активирате апликацијата по истекот на пробните бесплатни 7 дена, одете на

Translate »
Одбери Валута