Ценовник
Tука се прикажани сите цени ( делови од страната ) кои можат да се закупат.

Прифатливи формати ( Jpeg, Png, Gif, Avi, Mpeg4

Почетна Страна ( Home Page )
250 € / месец

Продавница / Shop
200 € / месец

Реселер страница / Reseller Page
150 € / месец

Блог страница / Blog Page
150 € / месец

Oбласт за клиенти / Area for Clients
100 € / месец

Начин на плаќање

4 + 2 =

Translate »
Одбери Валута